Тестови и провере знања – српски језик II разред

Наставни листићи за проверу  знања из српског језика: Читали смо у новембру – систематизација (рад у мањим групама) Језички садржаји – допунска настава Научили смо о језику Субјекат и предикат – рад у пару Речи и реченице крај I полугодишта Научили смо о језику ( фебруар) Latinica- n. l. Latinica 2 Latinica – n.l. -čitanje […]

Врсте именица – српски ј. II р.

За преузимање презентације потребан rar програм, уколико немате инсталиран у рачунару. Можете га преузети са линка: http://download.cnet.com/WinRAR-32-bit/3000-2250_4-10007677.html dugme WinRAR(32-bit) ili http://download.cnet.com/WinRAR-64-bit/3000-2250_4-10965579.html

Језички садржаји – српски језик II р.

Речи и реченице – крај новембра Именице и глаголи – рад у пару  Научили смо о језику

Српски језик -књижевност II р.

Тајна, М. Антић- 10` завршна пров. разумевања lektira-d-eric-grupni-rad 3 Шаренорепа, Гроздана Олујић – редослед догађаја Седам прутова-краћа провера разумевања Марко Краљевић и орао- краћа провера разумевања

Иницијално тестирање- поч. II разреда

Иницијални тест из српског језика Испитивали смо колико  имамо знања  из првог разреда – српски језик и математика

Врсте именица – српски језик II р. – ppsx

  презентација и припрема за час – II р. ppsx