Дигитална наставна средства у настави почетног читања и писања

Језичке играрије I разред         

Интеграција у настави – IV разред

ЈЕСЕН Овако је било…    

Кретање – пада, клизи, котрља се

Кретање – интеграција у настави III разред (природа и друштво, српски језик, математика, ликовна култура)     Кретање-интеграција у настави ppt

Моја бајка – српски језик III р.

Стварамо бајку на основу датог почетка Стварамо бајку на основу датог почетка

Бајка о рибару и златној рибици-А.С. Пушкин-српски језик

Детаљи са часа српског – радили смо у мањим групама-                                                       Бајка о рибару – задаци за групе