Природа и друштво IV р.

Истражујемо природне појаве  Кретање Kretanje klatna-ogledi Magnetizam lala Magneti- ogledi Кретање – 10` провера Моја домовина Моја домовина – географски положај -10` пров. Моја домовина – положај, становништво, симболи -15` провера Моја домовина- реке и језера -15` пров.  

Материјали и њихова употреба – природа и друштво III разред

Да ли вода и ваздух проводе електричну струју?

Тестови и провере знања- природа и друштво III разред

Колико смо разумели, научили…                 orijentacija-pomocu plana i naselja lala Делатност. саобраћај – 20` пров. Лента времена-н.л. proslost-kraca provera Шума и ливада – 15 ` пров. Zivotne zajednice -n.l. za sam.rad Култивисана станишта- 15` пров. Повезаност живе и неживе природе Животне заједнице-провера Кретање и звук-огледи Кретање-клизи, пада… Кретање – […]

Особине течности -природа и друштво III разред

Особине течности – обрада Особине течности

Кретање – пада, клизи, котрља се

Кретање – интеграција у настави III разред (природа и друштво, српски језик, математика, ликовна култура)     Кретање-интеграција у настави ppt