Српски језик I разред

Вежбамо читање-квиз Вежбамо писање…    Хајде да вежбамо…                                                               За оне који желе и могу више…                

Босоноги… тематски дан

Лик Боногог методом 6 шешира Лик Боногог методом 6 шешира Босоноги у математичким проблемима

Граматика IV разред

Променљиве и непроменљиве речи Градивне именице Збирне именице Научили смо о именицама Глаголска времена – презент, перфекат, футур Глаголски и именски предикат Наставни листићи: Речи у реченици-пон. Градивни придеви-10`пров. Научили смо из граматике-октобар Језички садржајји -10` провера Служба речи у реченици – 10`провера Граматичко вежбање-диференцирана настава Граматика-врсте речи Речи у служби атрибута, објекта и ПО […]

Интеграција у настави – IV разред

ЈЕСЕН Овако је било…    

Мини пројекти – IV разред – шк. 2015/16.

          ИЗАБЕРИ, УКЉУЧИ СЕ! Ове школске године можеш да учествујеш у изради мини пројеката у наставним и ваннаставним активностима, по избору. Можеш радити самостално или у мањој групи, зависно од изабране теме. Ако изабереш рад у мањој групи, поштуј кораке у раду : формирајте мање групе на основу изабране теме разговарајте […]

Књижевност – IV разред

Свитац пшеничар и воденичар-                                                                       Д. Ерић Бела Грива-                         […]

Читање и разумевање прочитаног – српски језик III разред

Корњача и зец – разумевање прочитаног            КОРЊАЧА И ЗЕЦ     Зец је исмeјавао корњачу због њене тромости и неспретности. Корњачи то дојади, те га позове на утркивање да виде ко је од њих двоје бржи. Зец кao од шале прихвати њен позив. Осване дан заказане трке. Одреде циљ, и у […]