Тестови и провере знања – свет око нас II разред

Наставни листићи за проверу знања из света око нас: Рељеф и воде- 15` пров. Где живе људи -провера Насеља -провера Мерење времена – н.л. 10` пон. н.ј. Кретање у простору и времену Н. л. – 10` провера Вода део неживе природе-пров. Нежива природа – провера Жива природа – провера

Шта је природа – свет око нас II разред-

Шта је природа – АУ/Н – pptx