Тестови и провере знања- природа и друштво III разред

Колико смо разумели, научили…                 orijentacija-pomocu plana i naselja lala Делатност. саобраћај – 20` пров. Лента времена-н.л. proslost-kraca provera Шума и ливада – 15 ` пров. Zivotne zajednice -n.l. za sam.rad Култивисана станишта- 15` пров. Повезаност живе и неживе природе Животне заједнице-провера Кретање и звук-огледи Кретање-клизи, пада… Кретање – […]

Тестови и провере знања – српски језик III разред

Колико разумем, знам, примењујем Текст за диктат Научили смо из језика Врста и служба речи Речи у реченици Речи и реченице Употреба великог слова Језичко вежбање Читање латинице Зима-Д.Васиљев -рад у мањим групама Тематски речник-ЗИМА Снег пада-В.Буњац (рад у мањим групама) Песме-Д.Радовић (групе-1. подела) Песме-Д.Радовић (групе-2. подела) Какве је боје поток-Г. Витез (рад у мањим […]

Тестови и провере знања – математика III разред

Вежбамо и проверавамо колико знамо…                                                           БРОЈЕВИ ДО 1000 Бројеви до 1000- 10` провера Бр0јеви до 1000 – диференцирана настава Бројеви до 1000-провера Сабирање и одузимање троцифреног […]

Тестови и провере знања – математика II разред

Наставни листићи за проверу знања из математике: Сабирање и одузимање бр. до 100- степенаста индивидуализација Сабирање двоцифрених бројева ( инд. настава) Сабирање двоцифрених бројева – диференцирана настава Особине сабирања – 10` провера примене знања Дуж и мере за дужину – провера А група Дуж и мере за дужину – провера Б група Изломљена линија, правоугаоник, […]

Тестови и провере знања – српски језик II разред

Наставни листићи за проверу  знања из српског језика: Читали смо у новембру – систематизација (рад у мањим групама) Језички садржаји – допунска настава Научили смо о језику Субјекат и предикат – рад у пару Речи и реченице крај I полугодишта Научили смо о језику ( фебруар) Latinica- n. l. Latinica 2 Latinica – n.l. -čitanje […]

Тестови и провере знања – свет око нас II разред

Наставни листићи за проверу знања из света око нас: Рељеф и воде- 15` пров. Где живе људи -провера Насеља -провера Мерење времена – н.л. 10` пон. н.ј. Кретање у простору и времену Н. л. – 10` провера Вода део неживе природе-пров. Нежива природа – провера Жива природа – провера

Геометрија II р.

Права и полуправа – краћа провера нивоа примене знања – Права и полуправа 15` вежба

Колико смо вредни, упорни, одговорни…

Наша постигнућа током школске године пратимо свакодневно и бележимо у свеску за праћење напредовања ученика. Насловна страна за свеску напредовања Напредовање ученика-табела Поред постигнућа пратимо и наше понашање. У првом разреду наше понашање пратили смо и бележили  свакодневно, а у другом разреду, на првом часу ОЗ одлучили смо да то радимо  недељно. Договорили смо се […]