Едукативне игрице I р. (математика – Вежбанка и др.)

Математика – Вежбанка Извор: Математика – Вежбанка     Играмо се и учимо…        Речи супротног значења                                   Речи сличног значења              Играмо се и поредимо             […]

Математика I разред

Односи у простору…      Линија и област           Класификација предмета…     Природни бројеви до 100                              Сабирање и одузимање до 20-математичке игре Животињске карте-картице одштампати у две боје. Задати рачун који ученици решавају у свескама, а после неког времена […]

Босоноги… тематски дан

Лик Боногог методом 6 шешира Лик Боногог методом 6 шешира Босоноги у математичким проблемима

Моћ воде – едукативни филм

Учествовали смо на кокурсу компаније Zeppter и Министарство просвете науке и технолошког развоја. Наша креација… PRIJAVNI-FORMULAR.ZEPTER  

Математика IV разред

Наставни листићи Бројеви до милион – разл- нивои сложености Бројеви до милион-краћа провера Бројеви до милион- ут. Скуп бројева N – пров. Јединице за површину- вежбање Сабирање и одузимање вишецифр. бр. – различити нивои сложености Сабирање и одузимање- диф. наст. (1-4. зад.) Сабирање и одузимање- диф. наст. (5. зад.) Површина правоугаоника и квадрата 1 Површина […]

Граматика IV разред

Променљиве и непроменљиве речи Градивне именице Збирне именице Научили смо о именицама Глаголска времена – презент, перфекат, футур Глаголски и именски предикат Наставни листићи: Речи у реченици-пон. Градивни придеви-10`пров. Научили смо из граматике-октобар Језички садржајји -10` провера Служба речи у реченици – 10`провера Граматичко вежбање-диференцирана настава Граматика-врсте речи Речи у служби атрибута, објекта и ПО […]

Интеграција у настави – IV разред

ЈЕСЕН Овако је било…    

Књижевност – IV разред

Свитац пшеничар и воденичар-                                                                       Д. Ерић Бела Грива-                         […]