Едукативне игрице I и II р.

Игрице за учење таблице множења   http://www.rajak.rs/sr/matematicko-skijanje tablica množenja https://sites.google.com/site/matematikaosnovcima/skolski-program/razredna-nastava/3-razred/tekstualni-zadaci https://www.math10.com/testovi/sabiranje-i-oduzimanje-do-100.html testovi znanja za II r. https://www.math10.com/problems/sr/tablica-mnozenja-do-10/easy/ vezbe mnozenja http://www.classtools.net/arcade/201712_CCXaRA   igrica PacMan mn. 2 i 3 http://www.classtools.net/arcade/201712_TL3X6B  igrica PacMan mn. 4 I 5 http://www.cram.com/flashcards/games/jewel/mnozenje-i-dijeljenje-sa-6-4682103 tablica mnozenja i deljenja http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_sr.html  – igrica sa mnozenjem http://www.learnyourtables.co.uk/en/index2.htm  tablica mnozenja 2 Математика – Вежбанка Извор: Математика – Вежбанка    […]

Математика I разред

Односи у простору…      Линија и област           Класификација предмета…     Природни бројеви до 100                              Сабирање и одузимање до 20-математичке игре Животињске карте-картице одштампати у две боје. Задати рачун који ученици решавају у свескама, а после неког времена […]

Дигитални час 2016.

Зборник радова „Дигитални час 2015/2016.“ http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_matematika/ostali_matematika/5.php?id=20   http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_prirodne/ostali_prirodne/6.php?id=1                     

Босоноги… тематски дан

Лик Боногог методом 6 шешира Лик Боногог методом 6 шешира Босоноги у математичким проблемима

Кенгур такмичење 2016. резултати

Бравооо!!!       И ове године били смо бројни на такмичењу Кенгур без граница. Велика похвала за свих 18 наших такмичара и честитке на  добрим постигнућима: Никола Б. Марковић 120 поена – I награда Николина Тешић 97, 50 поена – похвала Бошко Јеремић 92, 50 поена -похвала Тамара Глишић 92, 25 поена -похвала Немања […]

Kengur bez granica 2016.

Međunarodno matematičko takmičenje   „Kengur bez granica“ Pre više od 35 godina Peter O’Halloran profesor matematike u Sidneju, u dalekoj Australiji, izmislio je novu matematičku igru i upitnik višestrukog izbora  u kojoj je uz pomoć računara moglo da učestvuje više hiljada učenika u isto vreme. U narednih  15 godina ovo takmičenje počinje da se širi, prvo u Francuskoj, […]