Српски језик I разред

Вежбамо читање-квиз Вежбамо писање…    Хајде да вежбамо…                                                               За оне који желе и могу више…                

Математика IV разред

Наставни листићи Бројеви до милион – разл- нивои сложености Бројеви до милион-краћа провера Бројеви до милион- ут. Скуп бројева N – пров. Јединице за површину- вежбање Сабирање и одузимање вишецифр. бр. – различити нивои сложености Сабирање и одузимање- диф. наст. (1-4. зад.) Сабирање и одузимање- диф. наст. (5. зад.) Површина правоугаоника и квадрата 1 Површина […]

Мини пројекти – IV разред – шк. 2015/16.

          ИЗАБЕРИ, УКЉУЧИ СЕ! Ове школске године можеш да учествујеш у изради мини пројеката у наставним и ваннаставним активностима, по избору. Можеш радити самостално или у мањој групи, зависно од изабране теме. Ако изабереш рад у мањој групи, поштуј кораке у раду : формирајте мање групе на основу изабране теме разговарајте […]

Тестови и провере знања – математика III разред

Вежбамо и проверавамо колико знамо…                                                           БРОЈЕВИ ДО 1000 Бројеви до 1000- 10` провера Бр0јеви до 1000 – диференцирана настава Бројеви до 1000-провера Сабирање и одузимање троцифреног […]

Тестови и провере знања – математика II разред

Наставни листићи за проверу знања из математике: Сабирање и одузимање бр. до 100- степенаста индивидуализација Сабирање двоцифрених бројева ( инд. настава) Сабирање двоцифрених бројева – диференцирана настава Особине сабирања – 10` провера примене знања Дуж и мере за дужину – провера А група Дуж и мере за дужину – провера Б група Изломљена линија, правоугаоник, […]

Израчунавање непознатог броја – вежбање – математика II р.

Решавали смо задатке различитог нивоа сложености Непознат чинилац, дељеник, делилац – мај

Геометрија – математика II разред

Геометријски садржаји – рад у хомогеним групама различите  сложености Изломљена линија, правоугаоник, квадрат – вежбање

Научили смо у првом полугодишту-математика II р.

Низ задатака за проверу знања стечених у првом полугодишту. Задаци су различитог нивоа сложености. Тачно решење задатака а групе доноси у првом задатку 2 бода, а у осталим задацима по 3 бода. Тачно решени задаци б групе бодују се у првом задатку са 3 бода, а у осталим задацима по 5 бодова. Укупан број бодова […]