Моћ воде – едукативни филм

Учествовали смо на кокурсу компаније Zeppter и Министарство просвете науке и технолошког развоја. Наша креација… PRIJAVNI-FORMULAR.ZEPTER