Наши мини пројекти

То смо ми IV -2 Први светски рат Први светски рат Освајање и ослобађање Балкана Устанци српског народа Други српски устанак Први српски устанак Живот под турском влашћу Немањићи a Стефан Немањић Стефан Немањић Стефан Првовенчани Стефан Првовенчани Стефан Првовенчани . Стефан Немања Стефан Немања Стефан Немања Душан Силни Душан Силни Душан Силни Душан Силни Нацинални […]

Интеграција у настави – IV разред

ЈЕСЕН Овако је било…    

Мини пројекти – IV разред – шк. 2015/16.

          ИЗАБЕРИ, УКЉУЧИ СЕ! Ове школске године можеш да учествујеш у изради мини пројеката у наставним и ваннаставним активностима, по избору. Можеш радити самостално или у мањој групи, зависно од изабране теме. Ако изабереш рад у мањој групи, поштуј кораке у раду : формирајте мање групе на основу изабране теме разговарајте […]

Књижевност – IV разред

Свитац пшеничар и воденичар-                                                                       Д. Ерић Бела Грива-                         […]

Природа и друштво IV р.

Истражујемо природне појаве  Кретање Kretanje klatna-ogledi Magnetizam lala Magneti- ogledi Кретање – 10` провера Моја домовина Моја домовина – географски положај -10` пров. Моја домовина – положај, становништво, симболи -15` провера Моја домовина- реке и језера -15` пров.