Сабирање и одузимање бројева до 1000 – математика III р.

Часови обраде, утврђивања, вежбања сабирања и одузимања бројева до 1000… Сабирање и одузимање-троцифрен и једноцифрен број Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја – вежбање – диференцирана настава Сабирање и одузимање троцифрених бројева – н.л. утврђивање +, -, додатни задатак – н.л. Сабирање и одузимање бројева до 1000 […]

Научили смо из језика – српски језик III р.

ПРАВОПИС Прилози  обраде и вежбања језичких садржаја… Писање назива књига и часописа Научили смо из језика -октобар Писање речце НЕ уз именице

Životne zajednice – priroda i društvo III r.

Prezentacija za čas urađena na seminaru Alati za e-učionicu! Obrada nastavnih sadržaja putem materijala za samostalno učenje. Životne zajednice – obrada