Дељење бројевима 6 и 7 – вежбање – математика 2. р.

Увежбавање таблице дељења са 6 и 7  путем  решавања сложенијих задатака Дељење бројевима 6 и 7